1

Silibus KSSM Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Sekolah Swasta Pertama Yang Mengambil KBT di Malaysia Serta menggunakan Silibus JAIS.

2

Kurikulum Integrasi Quran

Melahirkan generasi Akademik Intelektual Huffaz yang berdaya saing di peringkat nasional.

3

Kokurikulum

Kokurikulum Penuh (Badan Beruniform, Kelab & Persatuan)

4

Modal Insan

Kelas Tafaqquh Fiddin, Pembangunan Akhlak, Budaya & Cara Hidup Islam

5

Asrama

Kehidupan Seharian Yang Penuh Dengan Aktiviti Serta Berasrama Penuh (tempat adalah terhad)