POLISI PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN DI MITTIS

1. Semua pembayaran yuran mestilah melalui akaun sekolah seperti yang berikut :
NAMA BANKNAMA AKAUNNO AKAUNBank Muamalat Malaysia BerhadMITTIS (Kajang) Sdn Bhd120 7000 6944 714
(BMMB)


Kaedah pembayaran
DEPOSIT TUNAI (di kaunter /deposit mesin)
ONLINE TRANSFER (Pindahan Atas Talian)
CEK
Tunai di Kaunter Pentadbiran MITTIS

Pembayaran melalui kaedah a,b dan c sangat digalakkan bagi mengurangkan simpanan tunai di pihak kami. Segala resit/bukti pembayaran mestilah diserahkan di kaunter pentadbiran atau melalui email/whatsapp MITTIS. Resit tidak akan diproses sehingga pihak pentadbiran menerima slip pembayaran tersebut bagi tujuan pengesahan.

Email : mittiskajang@gmail.com
Whatsapp : 011- 1234 8480 (Bahagian Kewangan)
**PERHATIAN PENTING SILA PASTIKAN SLIP PEMBAYARAN BANK ANDA DIBUAT SALINAN SEBAGAI SIMPANAN. PIHAK MITTIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KECUAIAN KEHILANGAN SLIP PEMBAYARAN DI BANK.

SEKIAN, TERIMA KASIH
BUTIRAN BERKENAAN YURAN image