PROF MADYA HJ. ZAINAL ABIDIN BIN KIDAM
Pengerusi

Pengasas Maahad Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor (Sabak Bernam) / Ahli Majlis Mara / Pengerusi Permuafakatan Pertubuhan Pendidikan Islam Selangor

KELULUSAN AKADEMIK/KELULUSAN MINIMUM

MBA, University of Winconsin (Madison), USA

-Pengkhususan dalam bidang kewangan dan Pelaburan.

Bachelor Agr. Sc (Hons) University Malaya

-Kepujian Kelas Kedua (Tertinggi) Pengkhususan Dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan 40 Minggu Latihan Praktikal di dalam Pengurusan Perladangan, Penternakan dan Penyelidikan.

PEKERJAAN DAN JAWATAN

 

- Naib Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah PPAS.

- Pengerusi Kolej Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor.

- Pengerusi Majlis Permuafakatan Pendidikan Islam Selangor.

- Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

-Ahli Majlis Mara (MARA)PENGALAMAN


1974 – 1976

 

 

1976 - 1985

1985 - 2008

 

 

 

   

1976 - 1983

 

 

1984 - 1986

1986 - 1990


1986 - 1990

1991 - 1992

1992 - 1997

 

 


 

1998 - 2016
MENGAJAR

 

Tutor, Jabatan Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani, UPM.

 

Pensyarah, Jabatan Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani, UPM. Kursus yang diajar termasuk Pengurusan Kewangan & Analisa Pelaburan, Statistik Perniagaan, Ekonomi Pengurusan, Pengurusan Operasi dan Perakaunan.

 

Professor Madya, Jabatan Pengurusan dan Pemasaran, UPM. Kursus yang diajar termasuk : Pengurusan Kewangan, Pengurusan Korporat, Kelakuan Organisasi (Peringkat POST-Graduate), Ekonomi Pengurusan dan Pengurusan Isu-isu Kontemporari (Peringkat Undergraduate)

 

PENGALAMAN PENTADBIRAN

- Ketua Jabatan, Jabatan Pengurusan dan Pemasaran, UPM. Memulakan penubuhan Pusat Pembangunan Perniagaan kecil di UPM. 

- Koordinator Pertama “ Unipertama Management Consultancy Services” Unit latihan dan perundingan UPM.

- Timbalan Dekan, Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani, UPM.

- Ahli Senat, UPM.

- AJK Hal Ehwal Pelajar Universiti.

 - AJK Pembangunan Kurikulum Universiti.

- Pengerusi Pertama JK Pembangunan Penyelidikan Polisi Pertanian.

- Koordinator Program MBA.

 - Ahli Senat UPM (Sebagai wakil yang dipilih oleh pihak fakulti) 

 

PENGALAMAN PENTADBIRAN

 

- Mewakili Senat di dalam JK Pembangunan Kurikulum Universiti.

- Penasihat kepada Persatuan Mahasiswa Islam, UPM (Jawatan ini dipegang sehingga tahun 2008)

- Dilantik semula sebagai Timbalan Dekan Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani dengan Potfolio termasuk Hal Ehwal Pelajar dan Koordinasi Program ‘ Undergraduate’.

- Ahli Senat UPM

- Ahli JK Perancangan Korporat, UPM.

- Dilantik sebagai Dekan, Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaantani.